Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА www.diplomat.bg

ВНИМАНИЕ!
Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “Дипломат Корпорейшън” ООД (наричан по-долу www.diplomat.bg) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.diplomat.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “Дипломат Корпорейшън” ООД (наричани за краткост Услуги).

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта www.diplomat.bg. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.diplomat.bg. (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

“Дипломат Корпорейшън” ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление гр. Луковит, ул «Христо Ботев» 37

1. Условия за използване на онлайн магазина на Дипломат Корпорейшън” ООД

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани” и факта, че Дипломат Корпорейшън ” ООД не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не- налични продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на www.diplomat.bg. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които swww.diplomat.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

За да използва www.diplomat.bg, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. www.diplomat.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

2. Задължения на потребителя при регистриране

За целите на използване на Сайта на www.diplomat.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, www.diplomat.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и www.diplomat.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на www.diplomat.bg

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на www.diplomat.bg при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което www.diplomat.bg изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, www.diplomat.bg не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

С настоящите Общи условия „Дипломат Корпорейшън” ООД уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от „Дипломат Корпорейшън” ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на „Дипломат Корпорейшън” ООД, както и да получават информация за продукти и услуги на „Дипломат Корпорейшън” ООД на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на www.diplomat.bg чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от „Дипломат Корпорейшън” ООД за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от „Дипломат Корпорейшън” ООД.

„Дипломат Корпорейшън” ООД уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

„Дипломат Корпорейшън” ООД си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

„Дипломат Корпорейшън” ООД предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в www.diplomat.bg само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на „Дипломат Корпорейшън” ООД или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

„Дипломат Корпорейшън” ООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между www.diplomat.bg и лицето публикуващо информацията.

4. Представяни стоки и услуги на Сайта.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи. В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. www.diplomat.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

www.diplomat.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

–  Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
–  Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

www.diplomat.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.

5. Закупуване на стока и/или услуга, представена в www.diplomat.bg

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на „Дипломат Корпорейшън” ООД. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения с «Дипломат Корпорейшън» ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта;

„Дипломат Корпорейшън” ООД има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, „Дипломат Корпорейшън” ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

6. Доставка на закупени стоки.

Доставката на продуктите се осъществява само на територията на Република България,  посредством куриерска фирма SPEEDY. Пратките се изпращат до техен офис или адрес, посочен от Потребителят при въвеждане на поръчката. Цената на доставката е БЕЗПЛАТНА за всички продукти, освен за камери, камини, котли и готварски печки на твърдо гориво. За тези продукти важат специални карго условия и цената на доставката се поема изцяло от Потребителя. Цената за доставка на подобни продукти, чрез куриер на SPEEDY, варира от 60 до 100 лв., според теглото на конкретния продукт. За конкретна информация, моля, позвънете на 0700 150 90 или пишете на store@diplomat.bg.

7. Връщане на продукт.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.
На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без дадължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:
-Оригиналната опаковка на стоката да е с не нарушена и не увредена цялост /измачкана, изцапана, скъсана, разкъсана, облепена с тиксо/.
– Потребителят да е предоставил на „Дипломат Корпорейшън” ООД покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.

В случай, че върнатия продукт е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увреждания от токови удари, липсващи аксесоари, гаранционна карта или други, „Дипломат Корпорейшън” ООД си запазва правото да реши дали да приеме продукта и също така да приспадне сумата за възстановяване по нанесените щети на продукта. При такова решение, клиентът ще бъде уведомен при постъпването на продукта в нашия сервиз и последващата му проверка.

    За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива,телефонен номер, факс и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт в секция (Връщане на продукти). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

    Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим стойността за продукта не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като преведем стойността на посочена от Вас банкова сметка. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано). Очакваме да ни изпратите и да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата на: приемане на стоките от потребителя. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките в следствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

    В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати и предаде стоките обратно на „Дипломат Корпорейшън” ООД не по-късно от 14 дни, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице. До момента на предаването на стоката от потребителя на „Дипломат Корпорейшън” ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

„Дипломат Корпорейшън” ООД ви пожелава приятно пазаруване!