Общи условия

за ползване на www.diplomat.bg при поръчки онлайн и телефонни поръчки

           

СЪДЪРЖАНИЕ:

Дипломат Корпорейшън ООД със седалище и адрес на управление: гр. Луковит, ул. Христо Ботев № 37,  вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 110513415,
телефон за контакт 0700 150 90, email: store@diplomat.bg / www.diplomat.bg
1. ВЪВЕДЕНИЕ
2. ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКИ
4. ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА КУПУВАЧА
5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
6. КОНТАКТИ С КЛИЕНТА
7. СЪДЪРЖАНИЕ В САЙТА
8. НАЛИЧНОСТИ
9. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ
10. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
11. БЕЗПЛАТНА И ПЛАТЕНА ДОСТАВКА
12. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
13. ПРИЕМАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКA
14. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
15. ПРАВО НА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПОРЪЧКА
16. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

 1.  ВЪВЕДЕНИЕ 

Уважаеми посетители на www.diplomat.bg, моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване на www.diplomat.bg (наричан по-долу „Сайта”) при „поръчки онлайн” и „телефонни поръчки”, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

 Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “Дипломат Корпорейшън” ООД (наричан по-долу ПРОДАВАЧ) от една страна, и Потребителите на електронни (Интернет) страници и ТЕЛЕФОННИ услуги (наричани по-долу КУПУВАЧ/ ПОТРЕБИТЕЛ), намиращи се на домейн www.diplomat.bg и поддомейните му (наричани за краткост „Сайт/а”), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “Дипломат Корпорейшън” ООД (наричани за краткост „Услуги”).

При извършване на онлайн или телефонна поръчка на Сайта, КУПУВАЧЪТ влиза в договорни отношения с «Дипломат Корпорейшън» ООД, касаещи конкретната поръчка  и регламентирани с настоящите Общи условия.

 

2. ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на КУПУВАЧИТЕ/ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за измененията. При използване на Сайта, те се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

 

3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Общите условия важат, както при поръчки онлайн, така и при поръчки по телефона на посочените контакти на www.diplomat.bg .  Задължително трябва да изберете само една от двете форми за покупка – онлайн поръчка ИЛИ поръчка по телефона. Ако изберете и двете форми за една и съща поръчка, то съществува риск да дублирате поръчката си и връщането на втората ненужна пратка ще бъде за Ваша сметка.

 При телефонно обаждане ще получите безплатна консултация и приемане на поръчка на електроуреди, 7 ДНИ В СЕДМИЦАТА БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН. Обработката и доставката на поръчката се извършва само в работни дни (от понеделник до петък). Консултантите са готови да Ви помогнат да откриете заедно кой уред е най-подходящ за вашите нужди.

 

4. ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА КУПУВАЧА

Потребителят/ КУПУВАЧЪТ се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана „Лични данни”). ПРОДАВАЧЪТ  НЕ носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от КУПУВАЧА информация.

 

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Предоставените от КУПУВАЧА Лични данни не се отстъпват на трети лица, с изключение на стратегически партньори на ПРОДАВАЧА. Материалите, публикувани на този Сайт НЯМА да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите/ Купувачите.

 

6. КОНТАКТИ С КЛИЕНТА

 Личните данни на КУПУВАЧА могат да се използват от ПРОДАВАЧА за повторен контакт с търговска цел, както и за участие в игри и томболи с ПРОДАВАЧА, и/ или негови партньори. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да изпраща на КУПУВАЧА съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

 

7. СЪДЪРЖАНИЕ В САЙТА

ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за непълна и неточна информация в описанието на стоката. Същият има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, снимки, цени и други характеристики на стоките и КУПУВАЧЪТ/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита информиран за посочените промени, считано от датата на публикуването им.

Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 

8. НАЛИЧНОСТИ

ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност при:

 – изчерпване на количества от дадени артикули,

 – забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки.

 

9. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ

ПРОДАВАЧЪТ  има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката.

 

10. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

10.1. При заплащане в брой, с наложен платеж, на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати в момента на доставката на ПРОДАВАЧА  или на неговия представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка. В замяна, КУПУВАЧЪТ ще получи касов бон/ фактура на стойността на заплатената сума, който/която се намира в плика на товарителницата, която е залепена за кашона на уреда!

10.2. При заплащане по банков път, КУПУВАЧЪТ заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, по банковата сметка на „Дипломат Корпорейшън” ООД, посочена в генерираната проформа и/ или оригинална фактура. Едва след като плащането бъде потвърдено  и съответната сума постъпи по банковата сметка на ПРОДАВАЧА, поръчката преминава в следващ статус, касаещ доставката.

ПРОДАВАЧЪТ няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки.

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС.

 

11. БЕЗПЛАТНА И ПЛАТЕНА ДОСТАВКА

Цената за доставка е 3,99 лв. в цялата страна за поръчка на стойност до 50,00 лв. и БЕЗПЛАТНА в цялата страна за поръчка на стойност над 50,00 лв.

Доставката е платена за камини, камери,  котли, готварски печки на твърдо гориво. Можете да проверите стойността на вашата доставка на 0700 150 90, опция 1 или на посочените мобилни телефони в „Контакти”.

 

12. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 Стоката, поръчана онлайн и по телефона се доставя с куриерски фирми “ЛЕО ЕКПРЕС”, „ТРАНСПРЕС” или “ЕКОНТ”, единствено и само на територията на Република България.

12.1. ВНИМАНИЕ!!! Касовият бон/ фактура по наложения платеж се намира в плика на товарителницата на КУПУВАЧА. Пликът е залепен за кашона на стоката и поради това КУПУВАЧЪТ е длъжен да извади, съхранява и прилага при необходимост от ползване на гаранцията своя касов бон/ фактура. Тогава е необходимо да окомплектова касовия бон/фактурата  с гаранционната карта, която се намира вътре в кашона на самия уред. ПРОДАВАЧЪТ НЕ носи отговорност за изхвърлен/ изгубен касов бон, поради потребителско неспазване на общите условия и в този смисъл, КУПУВАЧЪТ ще изгуби правото си да ползва своята гаранция.

12.2. Ако не се спазят условията по преглед на стоката пред куриера, ПРОДАВАЧЪТ   не носи отговорност за предявени рекламации, свързани с целостта на продукта. В случай, че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията може да се счете за недействителна;

12.3. ПРОДАВАЧЪТ  си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително КУПУВАЧА, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

12.4. Срокът за доставка започва да тече след пълно уточнение на адрес и дата за получаване на поръчаната стока, след свързване на ПРОДАВАЧА с клиента.

12.5. Обработката на поръчки, направени след 14.00 ч. се удължава с един работен ден.

12.6. Срокът за доставка може да бъде удължен при почивни дни и/или официални празници. Срокът за доставка на налични стоки е от 24 часа до 7 работни дни. Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер.

12.7. При извънредни обстоятелства, вкл. но не само изчакване на неналични стоки от производител и независещи от ПРОДАВАЧА причини, сроковете за доставка е възможно да не бъдат спазени, като КУПУВАЧЪТ ще бъде уведомен своевременно от ПРОДАВАЧА.

 12.8. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за забавяне на доставката, поради независещи от ПРОДАВАЧА обстоятелства, като например такова от страна на куриера, извършващ доставката.

 12.9. Клиентът може да заяви час за доставка, като в този случай фиксирания час и стойността на доставката се поемат изцяло от него, съобразно тарифния план на куриерската фирма, независимо каква е стоката.

 12.10. Доставката до адрес е до входа на сградата, БЕЗ качване до етаж от куриера и не се предлага доставка до етаж.

 12.11. При посочен неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ПРОДАВАЧЪТ  не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

12.12. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ПРОДАВАЧЪТ  се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Купувач губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

 

13. ПРИЕМАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

13.1. За да упражните правото си на отказ, задължително трябва да попълните ФОРМА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОЙНОСТ ИЛИ ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ, срещу която вие трябва да изискате Вашия входящ номер по имейл на store@diplomat.bg или на телефон: 0700 150 90, опция 1 или 2 от гласовото меню. Кликнете ТУК, за да преминете към нея. Върнати уреди, без посочен входящ номер във обратната товарителницата (както и всички останали задължителни реквизити от т. 3.8.) НЕ СЕ ПРИЕМАТ И ДИПЛОМАТ ЩЕ ГИ ВЪРНЕ ОБРАТНО КЪМ КУПУВАЧА!!!

 13.2. При получаването на стоката, КУПУВАЧЪТ е длъжен незабавно да я прегледа и да информира лицето, извършващо доставката относно видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи, сгрешена пратка, фабричен дефект или други нередности. КУПУВАЧЪТ е длъжен да изисква опция “Преглед” преди да плати наложения платеж. Без нея, подписът за получаване на стоката е равен  на приемане на пратката в изряден вид.

В случай на констатиране на някоя от посочените нередности в настоящата точка, в присъствие на куриера или лицето, извършващо доставката, се съставя констативен протокол като КУПУВАЧЪТ отказва да получи пратката и незабавно уведомява ПРОДАВАЧА  на тел. 0700 150 90, опция 1 или 3 от гласовото меню.

13.3. В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на търговеца и се изпраща друг продукт като заявения. В този случай транспортните разходи са за сметка на ПРОДАВАЧА. В случаите, когато дефектната стока е пристигнала с куиерска фима-партньор на ПРОДАВАЧА за негова сметка (ЛЕО Експрес, Транспрес или ЕКОНТ) КУПУВАЧА е длъжен да върне стоката по същата куриерска фирма.

В случай на отказ на пратката от страна на клиента, по нито една от посочените причини в т. 13.2., а поради лични такива на клиента, то връщането на уреда СЕ ЗАПЛАЩА ОТ КУПУВАЧА по стандартна куриерска тарифа на куриерската фирма, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите!!! Личните причини могат да касаят мотивите, че уредът не отговаря на очакванията на КУПУВАЧА; размисляне, докато пратката пристигне, че КУПУВАЧЪТ вече не желае уреда; липса на финансови средства по наложения платеж или по платената доставка и др.;

 13.4. При приемане на доставката от КУПУВАЧА без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или потребителят не уведоми незабавно ПРОДАВАЧА   на тел 0700 150 90, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

  13.5. В случай, че КУПУВАЧЪТ не направи оглед на получената стока при получаване в присъствието на куриера и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

  13.6. В случай, че КУПУВАЧЪТ е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която ПРОДАВАЧЪТ няма договорни отношения за доставка на своята поръчка (куриерски фирми, различни от ЛЕО Експрес, Transpress и ЕКОНТ)  или е възложил на такава връщане на стоката обратно към ПРОДАВАЧА, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на КУПУВАЧА, съгласно чл.103 ал.2 от ЗЗП. КУПУВАЧЪТ отправя претенции към избрания от него превозвач.

  13.7. КУПУВАЧЪТ, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние, без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а, б. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно продуктите на ПРОДАВАЧА преди изтичането на 14-дневния срок.

  13.8. Обезщетението или замяната в срок от 14 дневен срок се изплаща по банковата сметка на КУПУВАЧА, само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:

– Оригиналната опаковка на стоката да не е с нарушена и не увредена цялост /измачкана, изцапана, скъсана, разкъсана, облепена с тиксо/. В случай на нарушена или увредена опаковка, ПРОДАВАЧА има право да удържи на КУПУВАЧА обезщетение в размер на 15% от продажната стойност на върнатия продукт.

– Документи, придружаващи стоката, а именно: копие от оригинална фактура или копиe от оригинална касова бележка. 

– Уредът да е напълно изправен да няма следи от ремонт или токови удари от изпускания и драскотини. В случай на повреден уред по вина на КУПУВАЧА, на същия ще бъде удържана сумата за ремонт и възстановяване на търговския вид на продукта.

13.9 КУПУВАЧЪТ връща стоката на ПРОДАВАЧА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и задължително заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ПРОДАВАЧА е преди изтичането на 14-дневния срок. КУПУВАЧЪТ Е ДЛЪЖЕН ЗА СВОЯ СМЕТКА ДА ЗАСТРАХОВА УРЕДА  ПРИ ВРЪЩАНЕ, на неговата закупена стойност. При връщане с куриерска фирма SPEEDY освен застраховка задължително се маркира “чупливо”, но стикера, обозначаващ това ДА НЕ БЪДЕ ЗАЛЕПЯН директно върху опаковката на продукта.

13.10. Всички транспортни разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на КУПУВАЧА!

13.11. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида, в който е получена. ПРОДАВАЧЪТ запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, липсващ касов бон да прецени дали да приеме върнатата стока.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 112.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 1. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 2. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

 

14. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 Гаранционното обслужване на стоките се осъществява за срока и съгласно условията, посочени в гаранционната карта на стоката.

Гаранцията губи валидност:

– при изгубена гаранционна карта и касов бон;

–  при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;

– при повреди, причинени от неправилна експлоатация;

– при нарушаване на физическата цялост на изделието;

– при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;

Гаранционното обслужване се извършва, само чрез позвъняване на 0700 150 90, опция 3 от главното меню – „Рекламации”. Необходимо е да продиктувате фабричния номер от вашата гаранционна карта.

Съгласно правото на ЕС, в рамките на законовия двегодишен гаранционен период дефектни стоки  се поправят или заменят без никакви разходи за потребителя. Всяка предявена претенция за гаранционен дефект се разглежда от оторизиран сервиз на Търговеца.

 

15. ПРАВО НА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПОРЪЧКА

 В случай на съмнение, че Потребител (физическо или юридическо лице) възнамерява да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, ПРОДАВАЧЪТ  запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица.

ПРОДАВАЧЪТ  запазва правото си, по свое усмотрение да откаже стока на лица, които не са намерени на адрес за получаване на пратката повече от веднъж или са я отложили. ПРОДАВАЧЪТ  има право да откаже повторна или последваща поръчка на такива лица.

 Моля, имайте предвид, че съгласно чл.57 от ЗЗП не е възможен отказ от договор за покупка на следните стоки: изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

16. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Споровете между КУПУВАЧА И ПРОДАВАЧА, породени във връзка с дейността на КУПУВАЧА, попадат в обхвата на дейност на Обща Помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите (www.kzp.bg). При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).