Как да върна продукт, закупен от Diplomat?

Как да върнете уред, закупен от diplomat.bg?

Ако по някаква сериозна причина не сте доволни от закупения уред, можете да го върнете в срок от 14 дни от доставката му. Най-лесно е да попълните по електронен път Формата за връщане на продукт, която се намира по-долу в страницата. Тази форма се попълва онлайн. Какво е нужно да направите и спазите:

  • Изпратете по куриер за Ваша сметка уреда и нашите сервизи ще го прегледат своевременно, като ще Ви отговорят бързо дали забележката Ви се приема.
  • Оригиналната опаковка на стоката да е с уреда и всички прилежащи към него аксесоари.
  • Уредът да е напълно изправен, да няма следи от ремонт или токови уреди, от изпускания, драскотини.
  • Нужно е да ни предоставите покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.

Какво следва?

  • След като уредът бъде прегледан, ние ще Ви възстановим стойността му не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение.
  • Ще извършим възстановяването, като преведем стойността на посочена от Вас банкова сметка.
  • Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоката обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоката – за да я видим и прегледаме.
  • Очакваме да ни изпратите и да върнете обратно стоката без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от потребителя.
  • Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоката. До момента на предаването й от потребителя на „Дипломат Корпорейшън” ООД, рискът от случайното й повреждане се носи изцяло от потребителя.
Форма за връщане на продукт