Електротехник за работа в сервизен център – гр. София и гр. Варна

  Eлектротехник за работа в сервизен център – гр. София и гр. Варна Изисквания: • Завършено средно специално образование в една от следните области – електротехника, електроника или автоматика; • Валидно удостоверение за придобита минимум IIІ-та квалификационна група по безопасност при работа с електричество; • Умения за разчитане на ел. схеми; • Предишен професионален опит

продължи четенето
,